Bismillah

Is het begin van alle heilzaamheden

الله

Risale-i Nur

Welkom op Lucide Inkt

Lucide Inkt is een non-profit organisatie die zich ter bevordering van het persoonlijke evenals het maatschappelijke welzijn richt op de verspreiding van geloofswaarheden die omschreven zijn in de boekenreeks van de Risale-i Nur. Onze persoonlijke vorming, de ontwikkeling van onze medegelovigen en het bijstaan van behoeftigen binnen het kader van de Risale-i Nur vormen de grondbeginselen van onze dienst. Ten opzichte van de huidige tijden waarin de fundamenten des geloofs zoals nooit tevoren worden bespot en verloochend, bevatten de traktaten van de Risale-i Nur heldere uiteenzettingen ten bewijze van die geloofsfundamenten die alle tegenargumenten totaal te gronde richten. Zodoende verschaffen ze een onwrikbare en wetenschappelijke geloofsovertuiging. Daarnaast worden er geloofsprincipes behandeld waarmee Godsdienstigheid juist en rechtzinnig kan worden betracht. Ons ultieme streven is aldus gericht op het bereiken van Gods Tevredenheid door op het rechte pad een bewust geloof te belijden.

Ons streven

Gods welbehagen

IJveren om Hem te behagen door Hem te dienen zoals Hij dat van ons verzoekt.

Plichtsbetrachting

Een menswaardig leven leiden door onze natuurlijke mensenplichten conform de Scheppingswijsheid van onze Heer in acht te nemen.

Ontwikkeling

De eerste opdracht van onze Heer uitvoeren door zowel Zijn Schriftelijke Boek als Zijn Scheppingsboek te lezen.

Risale-i Nur

Geloofswaarheden via de Risale-i Nur volgens de principes van de Risale-i Nur bestuderen en verspreiden.

Over de Risale-i Nur

De vorming van de Risale-i Nur zal onzes inziens zowel persoonlijk als algemeen gunstig zijn. Vele mensen die niet handelen naar hun overtuiging vanwege misinformatie rondom hun religie, zullen met Gods verlof bevrijd worden van verwardheden en twijfels. Cliché vragen waarmee gelovigen tegenwoordig gebombardeerd worden en waarop de meesten geen antwoord hebben, zullen na de komst van de Risale-i Nur eenvoudig en bevredigend te beantwoorden zijn. Wij vragen onze gelovige broeders en zusters om beden voor ons te verrichten, opdat wij de Risale-i Nur op de beste en mooiste wijze kunnen vertalen, drukken en verspreiden.

Stichting Lucide Inkt

Boeken

€5.00

In dit boek worden verscheidene geloofskwesties behandeld. Waarheden achter bepaalde Islamitische geloofsfundamenten worden verhelderd, waaronder de wijsheid achter de dagelijkse vijf tijdstippen van de geboden gebeden en de wijsheid achter de schepping van de duivel. Dit boek zal voor de lezer vele controversiële punten ontwarren.

€5.00

In dit boek worden meerdere wijsheden achter de vasten gedurende de maand Ramadan, evenals wijsheden achter bezuiniging en dankbetuiging behandeld. De bezinnende lezer zal aan de hand van dit boek de band tussen vasten, bezuinigen en dank betuigen ontwaren.

€3.00

Terwijl tegenwoordig vaak de natuur wordt aangekaart om het onbestaan van een God aan te tonen, wordt er in dit boek vanuit velerlei verscheidene natuurwetenschappelijke gezichtspunten aangetoond dat het onbestaan van een Opperwezen juist onmogelijk is. Iemand die dit boek begrijpend leest, kan in geen enkel rationeel opzicht het bestaan en de eenheid van een God verloochenen.

€5.00 - €25.00

In dit boek wordt het verschil tussen de waarnemingen en vruchten van een gelovige visie en een ongelovige visie behandeld. Zodoende wordt de lezer in staat gesteld om af te wegen welke weg beter voor hem is. De logische, rationele en feitelijke bevindingen in dit boek maken duidelijk dat de ene visie op aarde al helse folteringen veroorzaakt, terwijl de andere visie op aarde al paradijselijke geneugten oplevert. Een objectieve lezer zal ervaren dat dit boek zal bijdragen aan het scherpstellen van zijn levensbeschouwing.

€10.00

In dit boek worden er in eerste instantie de wijsheden achter de mirakelen van de profeet Mohammed verklaard. Daarna worden de verschillende varianten van zijn mirakelen beschreven. Vervolgens worden er van elke variant een aantal voorbeelden genoemd die volgens de authentiekste overleveringen absoluut hebben plaatsgevonden. Bovendien beschrijft dit boek de geestelijke persoonlijkheid van Mohammed. Iemand die dit boek begrijpend uitleest, zal niet meer in staat zijn om het profeetschap van Mohammed te verloochenen.

Contact

×

Winkelmand