Bismillah

Is het begin van alle heilzaamheden

الله

Risale-i Nur

Welkom op Lucide Inkt

Lucide Inkt is een non-profit organisatie die zich ter bevordering van het persoonlijke evenals het maatschappelijke welzijn richt op de verspreiding van geloofswaarheden die omschreven zijn in de boekenreeks van de Risale-i Nur. Onze persoonlijke vorming, de ontwikkeling van onze medegelovigen en het bijstaan van behoeftigen binnen het kader van de Risale-i Nur vormen de grondbeginselen van onze dienst. Ten opzichte van de huidige tijden waarin de fundamenten des geloofs zoals nooit tevoren worden bespot en verloochend, bevatten de traktaten van de Risale-i Nur heldere uiteenzettingen ten bewijze van die geloofsfundamenten die alle tegenargumenten totaal te gronde richten. Zodoende verschaffen ze een onwrikbare en wetenschappelijke geloofsovertuiging. Daarnaast worden er geloofsprincipes behandeld waarmee Godsdienstigheid juist en rechtzinnig kan worden betracht. Ons ultieme streven is aldus gericht op het bereiken van Gods Tevredenheid door op het rechte pad een bewust geloof te belijden.

Ons streven

Gods welbehagen

IJveren om Hem te behagen door Hem te dienen zoals Hij dat van ons verzoekt.

Ontwikkeling

De eerste opdracht van onze Heer uitvoeren door zowel Zijn Schriftelijke Boek als Zijn Scheppingsboek te lezen.

Risale-i Nur

Geloofswaarheden via de Risale-i Nur volgens de principes van de Risale-i Nur bestuderen en verspreiden.

Plichtsbetrachting

Een menswaardig leven leiden door onze natuurlijke mensenplichten conform de Scheppingswijsheid van onze Heer in acht te nemen.

Risale-i Nur

Tafsirs zijn Qur’anexegeses die in twee soorten voorkomen. Bij de ene soort worden de Aya’s, de woorden en de zinnen in de Qur’an een-op-een vertaald en uitgelegd. Bij de tweede soort worden Qur’anische waarheden met redenaties verklaard, beschreven en bewezen. De Risale-i Nur is een ware spirituele tafsir van de Qur’an die tot deze tweede soort behoort. Op een ongehoorde wijze worden de lastigste geloofskwesties in deze tafsir behandeld. Zelfs de koppigste, vijandigste en intellectueelste filosofen en dwarsliggers zijn niet in staat om zich te verzetten tegen de onweerlegbare argumenten die in de traktaten van de Risale-i Nur zijn uiteengezet. Om meer inzicht over de hoedanigheid van de Risale-i Nur te krijgen, kunt u hier klikken en kijken naar wat de auteur zelf over een boek uit de reeks van de Risale-i Nur genaamd “De Woorden” heeft meegedeeld.

Stichting Lucide Inkt

Boeken

VAN 25,00 VOOR 12,50

Inclusief gratis verzendkosten!

Contact

×

Winkelmand

Geloofswaarheden

In dit boek worden verscheidene geloofskwesties behandeld. Waarheden achter bepaalde Islamitische geloofsfundamenten worden verhelderd, waaronder de wijsheid achter de dagelijkse vijf tijdstippen van de geboden gebeden en de wijsheid achter de schepping van de duivel. Dit boek zal voor de lezer vele controversiële punten ontwarren.

“Ik zeg dit niet om bescheiden over te komen, maar om een waarheid mee te delen: de waarheden en hoogwaardigheden in “De Woorden” behoren niet mij maar de Qur’an toe; ze zijn aan de Qur’an ontvloeit. Bovendien is “Het Tiende Woord” samengesteld uit een aantal extracten van honderden Qur’anische Aya’s. Voor alle overige traktaten geldt hetzelfde.

Aangezien ik hier bewust van ben, en aangezien ik vergankelijk ben en vroeg of laat deze wereld ga verlaten, behoort een werk dat voort zal blijven bestaan uiteraard niet aan mij gebonden te worden. En aangezien het een gewoonte van dwaalgeesten en overtreders is om een werk wat hen niet aanstaat te ontwaarden door de eigenaar van dat werk in een kwaad daglicht te stellen, behoren de traktaten die gebonden zijn aan de Qur’anische sterrenhemel uiteraard niet gebonden te worden aan een zwakke en bederfelijke pilaar als ik waarop veel tegenspraak en kritiek kan worden afgevuurd.

En aangezien het een menselijke gewoonte is om de bijzonderheden van een werk toe te kennen aan de talenten van de auteur – omdat hij als de voortbrenger en bron van dat werk wordt geacht – bega ik ten aanzien van de waarheid een groot onrecht als ik als niets bezittende man die verheven waarheden en die onschatbare juwelen – waarvan ik geen duizendste kan opeisen – aan mezelf ga toeschrijven. Aldus ben ik verplicht om mee te delen dat de traktaten niet mijn eigendom zijn, maar als het eigendom van de Qur’an de bijzonderheden van Qur’anische extracten dragen.

Waarlijk, de bijzonderheden van trossen met zoete druiven behoren niet in hun droge tak te worden gezocht. Voorwaar, ik ben te vergelijken met een dergelijke droge tak.”

Bediüzzaman Said Nursi over de Risale-i Nur

"Ik zeg dit niet om bescheiden over te komen, maar om een waarheid mee te delen: de waarheden en hoogwaardigheden in “De Woorden” behoren niet mij maar de Qur’an toe; ze zijn aan de Qur’an ontvloeit. Bovendien is “Het Tiende Woord” samengesteld uit een aantal extracten van honderden Qur’anische Aya’s. Voor alle overige traktaten geldt hetzelfde.

Aangezien ik hier bewust van ben, en aangezien ik vergankelijk ben en vroeg of laat deze wereld ga verlaten, behoort een werk dat voort zal blijven bestaan uiteraard niet aan mij gebonden te worden. En aangezien het een gewoonte van dwaalgeesten en overtreders is om een werk wat hen niet aanstaat te ontwaarden door de eigenaar van dat werk in een kwaad daglicht te stellen, behoren de traktaten die gebonden zijn aan de Qur’anische sterrenhemel uiteraard niet gebonden te worden aan een zwakke en bederfelijke pilaar als ik waarop veel tegenspraak en kritiek kan worden afgevuurd.

En aangezien het een menselijke gewoonte is om de bijzonderheden van een werk toe te kennen aan de talenten van de auteur – omdat hij als de voortbrenger en bron van dat werk wordt geacht – bega ik ten aanzien van de waarheid een groot onrecht als ik als niets bezittende man die verheven waarheden en die onschatbare juwelen – waarvan ik geen duizendste kan opeisen – aan mezelf ga toeschrijven. Aldus ben ik verplicht om mee te delen dat de traktaten niet mijn eigendom zijn, maar als het eigendom van de Qur’an de bijzonderheden van Qur’anische extracten dragen.

Waarlijk, de bijzonderheden van trossen met zoete druiven behoren niet in hun droge tak te worden gezocht. Voorwaar, ik ben te vergelijken met een dergelijke droge tak."

De Mirakelen van Ahmed

In dit boek worden er in eerste instantie de wijsheden achter de mirakelen van de profeet Mohammed verklaard. Daarna worden de verschillende varianten van zijn mirakelen beschreven. Vervolgens worden er van elke variant een aantal voorbeelden genoemd die volgens de authentiekste overleveringen absoluut hebben plaatsgevonden. Bovendien beschrijft dit boek de geestelijke persoonlijkheid van Mohammed. Iemand die dit boek begrijpend uitleest, zal niet meer in staat zijn om het profeetschap van Mohammed te verloochenen.

Afwegingen van Geloof & Ongeloof

In dit boek wordt het verschil tussen de waarnemingen en vruchten van een gelovige visie en een ongelovige visie behandeld. Zodoende wordt de lezer in staat gesteld om af te wegen welke weg beter voor hem is. De logische, rationele en feitelijke bevindingen in dit boek maken duidelijk dat de ene visie op aarde al helse folteringen veroorzaakt, terwijl de andere visie op aarde al paradijselijke geneugten oplevert. Een objectieve lezer zal ervaren dat dit boek zal bijdragen aan het scherpstellen van zijn levensbeschouwing.

Het Traktaat over de Natuur

Terwijl tegenwoordig vaak de natuur wordt aangekaart om het onbestaan van een God aan te tonen, wordt er in dit boek vanuit velerlei verscheidene natuurwetenschappelijke gezichtspunten aangetoond dat het onbestaan van een Opperwezen juist onmogelijk is. Iemand die dit boek begrijpend leest, kan in geen enkel rationeel opzicht het bestaan en de eenheid van een God verloochenen.

Het Traktaat over de Ramadan, Bezuiniging & Dankbetuiging

In dit boek worden meerdere wijsheden achter de vasten gedurende de maand Ramadan, evenals wijsheden achter bezuiniging en dankbetuiging behandeld. De bezinnende lezer zal aan de hand van dit boek de band tussen vasten, bezuinigen en dank betuigen ontwaren.

Geloofswaarheden

In dit boek worden verscheidene geloofskwesties behandeld. Waarheden achter bepaalde Islamitische geloofsfundamenten worden verhelderd, waaronder de wijsheid achter de dagelijkse vijf tijdstippen van de geboden gebeden en de wijsheid achter de schepping van de duivel. Dit boek zal voor de lezer vele controversiële punten ontwarren.